Майстер-клас: Технологія високих та рекордних врожаїв сої.

Подати заявку

Сьогодні соя серед зернобобових культур є основною складовою в структурі посівних площ і визначає рівень виробництва рослинного білка в Україні. Ця культура відноситься до стратегічних і задовольняє потреби людини в рослинному білку і олії.

Соя широко обробляється в більш ніж 60 країн на всіх континентах. Це широко поширений продукт, відомий ще в третьому тисячолітті до нашої ери.

За технологією вирощування сої передпосівна обробка насіння повинна стати важливим агротехнічним заходом. Але цьому ще дуже мало приділяється  уваги, не в повній мірі враховують біологічні особливості та вимоги цієї культури до тепла і вологи, що призводить до спрощення елементів технології вирощування сої та зниження її продуктивності. Соя вимагає значних запасів продуктивної вологи для проростання насіння і формування врожаю. Найбільші потреби у волозі відзначають в період цвітіння, формування бобів і наливу зерна. В технології вирощування термін сівби має вирішальне значення, оскільки від цього залежать як отримання повноцінних сходів, так і умови зростання, розвитку рослин сої в період вегетації.

Зернова продуктивність агроценозів сої, в першу чергу, залежить від наявності елементів живлення в ґрунті в основні фази росту і розвитку рослин. Господарства не завжди мають можливість в повній мірі застосовувати мінеральні добрива. Соя, завдяки процесу біологічної фіксації азоту з повітря, може забезпечити себе майже на 70-80% цим елементом, а також - засвоювати важкорозчинні сполуки фосфору. Але для реалізації генетичного потенціалу сучасних сортів сої і зростання їх продуктивності тільки одних макроелементів недостатньо. Слід підібрати для кожної культури індивідуальні мікродобрива, які повинні бути близькими до хімічного складу зерна і відповідати співвідношенню в складі рослинного організму. Мікроелементи - це не тільки залучені з ґрунту супутні хімічні речовини, вони є важливою складовою фітогормонів, ферментів і інших біологічно активних речовин. Без цих поживних речовин ефективний розвиток рослин буде неможливим. При високому рівні використання макроелементів під сою виникає гострий дефіцит в мікроелементах, і їх подальше споживання припиняється, що призводить до уповільнення фізіологічних процесів у рослин. Щоб привести до оптимальних параметрів всі фізіологічні процеси, варто підвищити вміст рухомих форм мікроелементів. Використання мінеральних добрив під сою набуває особливого значення в сучасних умовах. Це обумовлює пошук нових шляхів раціонального використання добрив під цю культуру.

Це сприятлива культура для ґрунтів, відмінний попередник для більшості культур. Культура, яка залишає в ґрунті багато азоту, що дозволяє менше використовувати добрива для вирощування інших культур.

Соя - відносно нова культура для України. У аграріїв немає багаторічної практики вирощування цієї культури. Але ж від вірних та своєчасних агротехнологічних прийомів під час сівби, вегетації і збиранні, боротьби з хворобами та шкідниками сої залежить кінцевий результат вирощування цієї культури: кількість і якість продукції.

Соя - культура універсальна, рентабельна і перспективна.