Майстер-клас: Технологія високих та рекордних врожаїв озимої пшениці.

Подати заявку

Пшениця є однією із основних зернових культур, яка вирощується в Україні.

Протягом останніх десятиліть Україна входить в десятку країн - провідних виробників пшениці в світі. Зерно цього злаку містить багато корисних речовин і мікроелементів: клейковина, білок, кальцій, фосфор, магній, калій. Пшениця активно використовується в продовольчих цілях у всіх країнах світу. Але, на жаль, урожайність озимої пшениці на 2 – 3 т нижче, чим в країнах Європейського Союзу. І причина в цьому не тільки в кліматичних умовах.

Технологія вирощування озимої пшениці буде ефективною тільки тоді, коли вона буде гармонійно працювати в системі: ґрунтово-кліматичний потенціал – рівень родючості ґрунту – попередник – сорт – строки сівби – норми висіву – збалансована система живлення, збалансований  стан агрофітоценозу – раціональний обробіток ґрунту, збір і розміщення врожаю.

Які ж основні передумови отримання високих урожаїв озимої пшениці?
 Насамперед - це вибір сортового складу озимої пшениці, який для кожної ґрунтово-кліматичної зони різний. Одним із основних критеріїв високого потенціалу врожайності сорту озимої пшениці є створення продуктивного колосу (1,8–2 г), можливість формувати високу густоту (до 600–800 продуктивних стебел на 1 м2), створення генотипів з висотою 70–90 см з співвідношенням зерна озимої пшениці до соломи 1:1. Для підвищення інтенсивності фотосинтезу слід збільшити ширину листків і розмістити їх під меншим кутом відносно стебла.

Пшениця озима вимагає постійного контролю і захисту. Для отримання високого урожаю озимої пшениці треба дотримуватися наступних рекомендацій:

Надзвичайно важливо забезпечити рівномірний розвиток головного і бокових пагонів пшениці. Сміливий перехід на нові прогресивні технології, на ефективніші форми використання матеріальних ресурсів, концентрація їх насамперед на тих напрямах, які можуть дати прибуток, — це шлях до виходу зі складної ситуації, яка створилась в аграрному секторі України.