Майстер-клас: Роль мікроелементів в житті живих організмів.

Подати заявку

Рослини мікроелементи отримують з ґрунту. В ґрунті мікроелементи містяться у досить великій кількості, але представлені переважно нерозчинними сполуками. Рослини можуть засвоювати тільки розчинні форми. На рухомість мікроелементів та їх доступність для рослин впливають такі чинники, як кислотність та вологість ґрунту, наявність органічних речовин тощо. Для рослин шкідлива і нестача, і надлишок мікроелементів. Наприклад, при нестачі Мо пригнічується утворення квітів у деяких бобових, при надлишку В рослини уражаються гниллю, хворіють хлорозом.

Для нормального росту та розвитку сільськогосподарських культур недостатньо задовольнити їхні потреби у азоті, фосфорі, калії, кальції, магнії та сірці. Для вирощування високих і стабільних врожаїв поряд з біоелементами (С, Η, О, N, Р, К, Са, Mg, S) важливе значення в живленні рослин мають ще близько 18 елементів, передусім – В, Mn, Cu, Zn, Co, Mo. Оскільки вміст цих елементів у рослинах і ґрунтах досить малий (0,01–0,001 % у перерахунку на суху речовину), тому їх називають мікроелементами. 

Для вирощування високих повноцінних врожаїв сільськогосподарських культур необхідно враховувати їх вимоги до мікроелементного складу живильного середовища. Більшість мікроелементів потрібні для нормального росту і розвитку рослин, оскільки вони беруть участь у таких важливих процесах, як фотосинтез (Mn, Fe, Сu), дихання (Mn, Fe, Cu, Zn, Со), вуглеводний, жировий та білковий обміни, утворення органічних кислот і ферментів (Μη, V, Cu, Ni, Mo, Zn), процеси зв'язування вільного азоту (Мо, В, Mn, Fe), перетворення сполук азоту і фосфору (В, Zn, Cu, Mn, Мо), розвиток бульбочкових бактерій (Cu, Мо, В), є каталізаторами різних реакцій (Fe, Mn, Мо, Cu, Zn та ін.). Відомо, що Аl, В, Cu, Со, Мо, Zn виконують специфічні функції в захисних механізмах морозостійких і засухостійких різновидів рослин. Мікроелементи у живленні рослин відіграють важливу роль.

Ефективне мінеральне живлення — це одна з основ успіху при вирощуванні будь-якої сільськогосподарської культури. Без збалансованої системи не можливі високі та стабільні врожаї.

Систему підживлення рослин мікроелементами потрібно розробляти індивідуально для кожної культури, при цьому враховувати необхідно особливості географічного розташування та рівня виносу мікроелементів рослиною.

Практичні поради по управлінню живленням рослин мікроелементами допоможуть забезпечити високий і стабільний економічний ефект.