Майстер-клас: Практичні підходи до системи застосування добрив.

Подати заявку

В структурі прямих витрат на вирощування основних с.-г. культур витрати на мінеральні добрива складають від 17 до 45 %. Це пов'язано з стабільно високими цінами на добрива і місцем мінеральних добрив в отриманні високого економічного результату. В зв’язку з цим, підвищення економічного ефекту від вирощування майже всіх культур в Україні сьогодні залежить від оптимізації витрат на мінеральні добрива.

Світовий досвід показує, що тільки науково – обґрунтоване співвідношення основних елементів живлення, застосування доступних для рослин форм добрив в необхідні періоди розвитку рослин – шлях до підвищення ефективності добрив, забезпечення їх балансу в ґрунті, використання післядії добрив для наступних культур в сівозміні та ін.

Практичне використання рідких азотних і фосфорних добрив на значних площах показало їх високу ефективність в порівнянні з традиційними туками. Крім того, використання добрив в системі точного землеробства через нові підходи диференційованого внесення добрив є дорожньою картою до оптимізації витрат на ці дорогі і цінні для рослин ресурси.

Сьогодні вже вистачає теоретичних основ використання мінеральних добрив в системі вирощування с.-г. культур, але агровиробнику України  потрібні практичні  поради, які вони можуть отримати від нас.

Пам’ятаємо, не кількість мінеральних добрив вирішує проблему в аграрному секторі, а вміння їх використовувати в часі і просторі.